logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

logotypy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Budowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew

Budowa drogi polega na wykonaniu nowej jezdni o długości 293m z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

Wartość zadania wynosi 394 497,62 zł

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Kwota dofinansowania wynosi 282 500,00 zł