logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

                                    

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja druga

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad- Lipowiec
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Całkowita wartość zadania 2 920 761,05 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 774 723,00 zł

Krótki opis zadania: Modernizacja drogi Czarny Sad – Lipowiec polegała na remoncie chodnika na długości 0,67 km, położeniu nakładki asfaltowej na długości 3,3 km oraz poszerzeniu jezdni do 5 m w miejscach gdzie droga była węższa.

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Nazwa zadania: Koźmin zielony i kwitnący – rewitalizacja zieleni miejskiej” – zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, na podstawie otrzymanej Wstępnej Promesy.

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Całkowita wartość zadania to 2 018 486,02 zł, z czego kwota dofinansowania to kwota 1 800 000,00 zł

Krótki opis zadania: Zadanie realizowane na terenach zieleni miejskiej takich jak: Park Powstańców Wielkopolskich, Park Nowy Rynek, Park Jana Pawła II, Park Przyjaźni Polsko – Holenderskiej, Park przy ul. Dworcowej, Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz zieleń wokół Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Boreckiej 23. Prace polegały na wykonaniu odmładzających przycięć krzewów, prześwietlaniu koron drzew, usuwaniu suchych konarów i gałęzi, założeniu nowych trawników, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, wymianie ławek parkowych i koszy na śmieci, wymianie obrzeży parkowych oraz utwardzenie mieszanką mineralną alejek spacerowych, wykonanie woliery dla ptactwa.

 

Przebudowa drogi Wrotków- Gałązki- Dębowiec

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja druga

Nazwa zadania:  Modernizacja drogi Wrotków- Gałązki- Dębowiec
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 738 617 zł brutto, z czego kwota dofinansowania to 4 501 686 zł.

Krótki opis zadania: Przebudowa drogi polega na wykonaniu i poszerzeniu nakładki asfaltowej do 5 metrów oraz wykonaniu poboczy obustronnych z kruszywa łamanego na odcinku około 5 kilometrów. W ramach modernizacji zostanie wykonane 193,5m chodnika w Gałązkach i 206,5 m chodnika w Dębowcu.