logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Koźmin Wlkp. prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną, czego efektem są :

 • Dyplom Rady Europy przyznany w 1999 r. za osiągnięcia w propagowaniu idei europejskiej,
 • Honorowa Flaga Rady Europy wręczona w 2002 r. za “wysiłki w promowaniu zjednoczenia i wzajemnego zrozumienia wśród mieszkańców Europy”.
 • W 1991r. została podpisana umowa o współpracy z holenderską gminą Made en Drimmelen (Brabancja Północna), która w 1998r. po połączeniu z ościennymi gminami przyjęła nazwę Drimmelen. Choć sama umowa dotyczyła głównie kontaktów samorządowych, społecznych i kulturalnych, nadrzędnym celem współpracy było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi, zespołami sportowymi oraz mieszkańcami obu gmin. Cel został osiągnięty, a przez minione lata zrealizowano wiele wspólnych projektów. Na stałe w życie społeczne obu gmin wpisały się coroczne wymiany dzieci i młodzieży, koncerty zespołów artystycznych, staże dla absolwentów i wspólne zawody sportowe. Współpraca znajdowała swój wyraz w najważniejszych dla gmin wydarzeniach: odsłonięciu w Made w 50-tą rocznicę wyzwolenia tego miasta pomnika poświęconego żołnierzom I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z udziałem Królowej Beatrix i Prezydenta Lecha Wałęsy, jubileuszu 130-lecia szkół w koźmińskim zamku, wspólnej rekultywacji skweru przy kościele św. Stanisława i przekształceniu go w Park Przyjaźni. Owocami współpracy były również place zabaw dla dzieci na koźmińskim osiedlu przy ul. Tysiąclecia oraz w Borzęciczkach.
  Efekty współpracy zostały dostrzeżone przez głowy obu państw. Burmistrz Drimmelen Jan Elzinga został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast jubileusz dziesięciolecia współpracy stał się okazją do nadania przez Królową Beatrix Orderu Oranje Nassau burmistrzowi Koźmina Wlkp. – Bolesławowi Kasprzakowi. Obchodzony uroczyście w 2001r. jubileusz upamiętniono zarówno w Koźminie, jak i w Made monumentalnymi rzeźbami oraz posadzeniem dziesięciu drzewek.
  Historia stosunków Koźmina Wlkp. z niemieckim Związkiem Gmin Bad Tennstedt z Turyngii ma swój początek w połowie lat dziewięćdziesiątych. W 1999r. współpraca została ujęta w ramy formalnej umowy. I tutaj partnerzy mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie wymiany kulturalnej, dzieci i młodzieży oraz poszczególnych grup zawodowych. Intensywnie rozwinęły się kontakty ochotniczych straży pożarnych. Ciekawym przedsięwzięciem była wspólna grupa cyrkowa złożona z uczniów koźmińskiego gimnazjum i szkół w Kirchheilingen i Niddatal, mająca za sobą udane występy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
  Najstarszą genezę ma jednak współpraca z niemiecką gminą Bellheim (Nadrenia – Palatynat) zapoczątkowana przez parafie obu miast już na początku lat osiemdziesiątych. Wówczas to, w okresie stanu wojennego mieszkańcy Bellheim pospieszyli z pomocą koźminianom, wielokrotnie dostarczając odżywki dla dzieci, odzież, lekarstwa. Dalsza współpraca doprowadziła m.in. do wspólnej budowy groty Matki Boskiej z Lourdes przy koźmińskim kościele pw. św. Stanisława oraz do wakacyjnych wymian młodzieży. 3 października 2001r. obchodzono jubileusz 20-tej rocznicy nawiązania współpracy. Rok później, 19 października 2002 r. współpraca została ujęta w formalne ramy. Tego dnia w sali sesyjnej koźmińskiej Rady Miejskiej umowę o współpracy podpisali burmistrzowie obu miast : Dieter Adam i Bolesław Kasprzak.
  Najkrótszą historię ma współpraca, Koźmina Wielkopolskiego z węgierską gminą Balatonmariafürdö. Początki tych kontaktów sięgają 2004 r., kiedy to Starosta Powiatu Krotoszyńskiego wraz z przedstawicielami Związku Gmin Południowo – Zachodniego Balatonu podpisali list intencyjny, w którym wyrazili wolę nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem krotoszyńskim, a gminami znad Balatonu. 20 sierpnia 2007 r. doszło do podpisania oficjalnego aktu partnerstwa pomiędzy Koźminem Wielkopolskim a gminą Balatonmariafürdö. Na tym dokumencie swoje podpisy złożyli: Galacz György, burmistrz Balatonmariafürdö i Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina Wlkp. Włodarze partnerskich miast zobowiązali się do: zacieśniania przyjacielskich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi i kulturalnymi, wymiany turystycznej i promowania partnerskich gmin. Podpisanie aktu partnerstwa miało miejsce na Węgrzech. We wrześniu 2007 r. przedstawiciele partnerskiej gminy przyjechali do Koźmina Wielkopolskiego, by omówić konkretne formy współpracy, która ma objąć między innymi: wymianę dzieci i młodzieży, kontakty ochotniczych straży pożarnych, grup i zespołów muzycznych. W 2017 r. minęło 10 lat współpracy partnerskiej pomiędzy węgierską gminą Balatonmáriafürdő, a Miastem i Gminą Koźmin Wlkp. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której odznaki Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego otrzymali: Burmistrz Balatonmáriafürdő Galácz György i jego żona Galáczné Paizs Anikó.