logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny należny wpłacać na indywidualne konta widniejące na na decyzjach podatkowych.

Opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność, opłatę za dzierżawę gruntu, opłatę z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów, czynsz za mieszkania komunalne i socjalne należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski PKO BP 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374 z opisaniem tytułu wykonywanej wpłaty.

Tekst: UMiG