logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

2022/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.


2021/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.


2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (19.10.2020)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (07.09.2020)

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Bażant (29.06.2020)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Rudel (26.06.2020)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Szarak (25.06.2020)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Kuropatwa (22.06.2020-2)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Jeleń (24.06.2020-1)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Łoś (22.06.2020)

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło Łowieckie Dzik (18.06.2020)


2019

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (27.12.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (28.10.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (22.10.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (21.10.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (13.10.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (26.09.2019)

Obwieszczenie o terminach zbiorowych polowań (10.19.2019)