logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII.104.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 r. zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_inne/5885.pdf

Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 października 2016r. zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek, opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 

UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania