logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na tereni Gminy Koźmin Wielkopolski stan na dzień 1 stycznia 2024 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2024 ROK

 
 
Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym poświęconym prawidłowej segregacji odpadów

Film został zrealizowany w ramach projektu „ Surowce lepiej odzyskiwać niż z trudem wydobywać- przewodnik po PSZOK w Jarocinie oraz spot filmowy podnoszący świadomość ekologiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Opady komunalne z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski odbiera Zakład Usług Komunalnych EKO-KAR Karol Mądrzak z Raszkowa.

 

Urząd Miasta i Gminy informuje mieszkańców, że na terenie Koźmina Wielkopolskiego można oddawać przeterminowane leki do następujących aptek:

  • Apteka „Klasztorna” ul. Klasztorna 13
  • Apteka “Eskulap”, ul. Jana Pawła II 17
  • Apteka “NOVA”, ul.Kopernika 14


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. – [kliknij]

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłat

Uchwała Nr XLVII.324.2022  Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – obowiązuje od 1stycznia 2023 r.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – [kliknij]

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym [kliknij] – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XLVII.325.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.