logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy przypomina wszystkim Podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, że 15 maja mija termin zapłaty drugiej raty podatku.