logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Przypominamy, że osoby używające materiały pirotechniczne powinny zapoznać się z rodzajem używanego do odpalania materiału pirotechnicznego oraz załączoną instrukcją obsługi. Ładunki pirotechniczne powinno używać się w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla osób trzecich, zwierząt i mienia. Nie używać materiałów pirotechnicznych, których źródła pochodzenia nie można ustalić lub brak jest wyraźnej instrukcji obsługi w języku polskim więcej