logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
4 grudnia w sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kilkunastu członków różnych stowarzyszeń i klubów sportowych, działających w naszej gminie uczyło się, jak wnioskować o dotację ze środków gminnych na różne przedsięwzięcia, a także jak wydatkować środki i je rozliczyć. Szkolenie zorganizował Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w związku z planowanym na 2014r. – ogłaszaniem przez gminę konkursów na realizację zadań publicznych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.

Szkolenie prowadził trener Marek Święs, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej, konsultant wielu samorządów w zakresie współpracy z ngo, współpracownik organizacji pozarządowych.

Trener omówił zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, oraz klubami sportowymi w oparciu o Ustawę o sporcie. Szczegółowo przedstawił procedurę związaną ze zlecaniem przez samorząd zadań publicznych stowarzyszeniom i klubom.

Data publikacji 5.12.2013r.
Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz