logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
20 września odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku, a także uchwalili stawki opłat za korzystanie z boisk sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Ponadto Rada uchwaliła jednolite teksty regulaminu targowiska, strefy płatnego parkowania i statutu GOS-u.

Na początku sesji radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego prof. dr. hab. Władysława Dykcika, urodzonego na ziemi koźmińskiej.

Burmistrz Maciej Bratborski krótko omówił, dyskutowane przez radnych na komisjach Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 za I półrocze 2013r. wraz z pozytywną opinią RIO.

Radni dokonali zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Po stronie dochodów do budżetu wprowadzono dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego: zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. (kwota 68.803,55 zł), a także część środków na dodatkowe zajęcia przedszkolne ( 101 tys.zł). Radni zwiększyli wydatki na: urządzenie i wyposażenie Klubu Seniora (23 tys.zł), modernizację dachów na SP Nr 1 (10 tys.zł) i SP Nr 3 ( 20 tys.zł), remont nowych pomieszczeń przedszkolnych (8,5 tys.zł), dotację dla Gminnego Zespołu Instytucji Kultury (47 tys.zł.).

W związku z oddaniem do użytku boisk sportowych przy ul.Floriańskiej Rada ustaliła stawki opłat za korzystanie z tych obiektów. Umożliwi to gminie odliczenie podatku VAT od tej inwestycji, a także zmniejszy koszty utrzymania boisk. Opłaty nie obejmują „orlika”,  a dotyczą jedynie stadionu miejskiego, boiska treningowego i szatni.

W nawiązaniu do tej uchwały radny Leszek Chojnicki poprosił burmistrza o wyjaśnienia, dlaczego konieczne są dodatkowe prace drenarskie na nowych boiskach przy Floriańskiej?
Burmistrz wyjaśnił, że podczas ostatniej ulewy doszło do zalania nowych boisk, gdyż w trakcie realizacji inwestycji popełniono błąd, którego trudno było uniknąć.– Tworząc warstwę wierzchnią nowych boisk wykorzystaliśmy ziemię z istniejącego stadionu. Nikt nie przewidział tego, że podczas remontu boiska „Białego Orła” w 1994r. na ten obiekt była  nawożona ziemia ze stawu w Orli, która mimo  rozluźniania i mieszana z piaskiem, okazała się zbyt mało przepuszczalna – wyjaśniał Maciej Bratborski. Burmistrz zapewnił, że zabieg „kołkowania”, który zostanie przeprowadzony w ramach dodatkowych prac na boiskach, kompleksowo rozwiąże problem. Radny Marek Wieczny pytał natomiast o spodziewane koszty utrzymania boisk i planowane wpływy z tytułu wynajęcia obiektów.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Staniew z przeznaczeniem na elektrownię wiatrową, a także wydała oświadczenie w sprawie pisma, które mieszkaniec gminy skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z konfliktem zaistniałym pomiędzy nim , a dyrekcją jednej ze szkół gminnych.

Data publikacji 24.09.2013r.
Tekst i foto Agnieszka Flejsierowicz