logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Od 16 września będzie kontynuować działalność świetlica środowiskowa. Celem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzone będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego, ul. Klasztorna 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00. Zapraszamy rodziców, którzy chcą pozostawić dzieci pod opieką wychowawców, na spotkanie organizacyjne 12 września tj. w czwartek o godz. 18.00 w sali nr 11 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,
ul. Klasztorna 29 (tel. 62 7216764).