logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na  XXVII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się  27 marca 2013r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

3. Interpelacje radnych.

4.Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem gminy Koźmin Wielkopolski.

5.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,

b)zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,

c) pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2013r.,

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koźmin Wielkopolski udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XXVII sesji.