logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Od 4 lutego rozpoczyna działalność świetlica środowiskowa. Celem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.Zajęcia będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego, ul. Klasztorna 29. Świetlica będzie  funkcjonowała od  poniedziałku do piątku w godzinach od 15 00 do 18 00. Osoby prowadzące zajęcia posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uwzględnionych w programie pracy świetlicy. Zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego, ul. Klasztorna 29 (tel. 62 7216764) lub po godzinie 15 30 u opiekuna świetlicy.