logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Rok 2013 należy do wyjątkowych w historii koźmińskiego klubu krwiodawców. To roku jubileuszu 5-lecia istnienia klubu oraz 55 –lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce. Te wydarzenia były głównym tematem zebrania krwiodawców, które odbyło się 24 stycznia w sali sesyjnej Urzędu.

Spotkanie rozpoczął i gości powitał prezes Wiesław Głuszek. Na zaproszenie prezesa, w spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Maciej Bratborski i Krzysztof Kierzek, Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK. Do sesyjnej Urzędu przybyło prawie 50 członków klubu.

Zanim krwiodawcy przystąpili do planowania wydarzeń na rok bieżący, prezes krótko jeszcze raz podsumował ubiegłoroczne akcje poboru krwi.

Najważniejszym wydarzeniem roku 2013 będzie jubileusz 5-lecia istnienia klubu, którego obchody zaplanowano na połowę czerwca. Pomoc w zorganizowaniu tego święta, zadeklarował burmistrz Maciej Bratborski. W tym roku planowane są także dwie otwarte akcje poboru krwi – 2 czerwca i 22 września.


Tekst: Agnieszka Flejsierowicz
Foto : Jacek Wybierała

Data publikacji: 30 stycznia 2013r.