logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Pod koniec roku ukazał się 50. numer "Szkiców Koźmińskich. W jubileuszowym numerze „Szkiców Koźmińskich” zamieszczone zostały następujące artykuły.Maciej Bratborski, Michał Pietrowski, Z okazji srebrnego Jubileuszu


1.    Magdalena Dąbrowska, Srebrny Jubileusz, czyli jak przez 25 lat „Szkice Koźmińskie” tworzyły obraz historii Ziemi Koźmińskiej


2.    Daniel Szczepaniak, Wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie krotoszyńskim19 stycznia 1947r.


3.    Anna Stachowska, Badania genealogiczne rodzin Ziemi Koźmińskiej — źródła, problemy, możliwości.


4.    Michał Pietrowski, Nazwy koźmińskich ulic w okresie okupacji


5.    Daniel Szczepaniak, Uczestnicy Powstania Warszawskiego 1944 r. z powiatu krotoszyńskiego (Lista niepełna)


6.    Małgorzata Olejnik — tiumaczenie, Michał Pietrowski — opracowanie, Materiały źródłowe do dziejów powiatu koźmińskiego, Gustaw Kochel,
Heimatkunde des Kreises Koschmin~, Lissa 1899


7.    Maria Łewandowicz, Z życia Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp.


8.    Michał Pietrowski, Powstańcy wielkopolscy:
- Bielawski Stefan (1896 — 1990)
- Nowak Walenty (1895 — 1979)
- Ogurkowski Czesław Bernard (1895 — 1966)


9.    Daniel Szczepaniak, Józef Modlibowski (1889-1942)


10.    Bernard Wyduba, Brunon Nikoleizig (1904 — 1945)


11.    Michał Pietrowski, Z żałobnej karty, Doc. dr Aleksander Wesołowski (1921 — 2012)


„Szkice Koźniińskie" można nabyć w Bibliotece Miasta i Gminy przy Starym  Rynku nr 22.