logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Władze samorządowe Koźmina Wielkopolskiego oraz delegacje szkół i organizacji pozarządowych uczciły 94. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, składając wiązanki kwiatów o godz. 1200 pod Pomnikiem Wolności.Tekst i foto: A Niedziela