logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Na przełomie stycznia i lutego w naszej gminie odbyły się wybory nowych sołtysów i rad sołeckich. W większości sołectw mieszkańcy zaufali dotychczasowym sołtysom i im powierzyli piastowanie tej funkcji na kolejną kadencję. Swojej Rady nie wybrali mieszkańcy koźmińskiego Osiedla Nr 3, gdyż na zebraniu nie było wymaganej liczby mieszkańców, by wybory mogły się w ogóle odbyć.

W roli pani sołtys Czarnego Sadu zadebiutuje w tej kadencji Marzena Domeńska.
W Starej Obrze mieszkańcy wybrali na sołtysa Sławomira Patryniaka.Gospodarzem wsi Szymanów przez najbliższe cztery lata będzie Waldemar Walczak.W Borzęciczkach funkcję sołtysa będzie pełnił wieloletni radny Leszek Chojnicki. Pan soltys będzie w tej kadencji łączył tę funkcję  z obowiązkami radnego Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.Podsumowanie wyborów sołtysów, rad sołeckich, rad osiedlowych w gminie Koźmin Wlkp. w 2015r.

Data publikacji 25.02.2015r.
Tekst af
Foto: "Gazeta Krotoszyńska", af