logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na VI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 27 lutego 2015r.,  o godz. godz. 15.15 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.


Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z IV i V sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015,

b)      określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.,

d)     rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Paradysz – Grygiel na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad VI sesji.