logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W grudniu 2014 r. ukazał się kolejny 54 numer „Szkiców Koźmińskich” w którym zamieszczone zostały następujące artykuły:

1.    Magdalena Dąbrowska, Siedemnastowieczni mieszkańcy Wielkiego Koźmina w konflikcie z prawem i obyczajem
2.    Michał Pietrowski, Kazimierz Adam Lubecki (1880 – 1939)
3.    Kazimierz Lubecki, Początki Koźmina
4.    Michał Pietrowski, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janinie Kłopockiej
autorce „Znaku Rodła” w Koźminie Wlkp.
5.    Ks. Zygmunt Lewandowski, Homilia z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Janinie Kłopockiej
6.    Michał Pietrowski, X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
7.    Michał Pietrowski, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Koźminie Wlkp.
 - Dokument erekcyjny króla Jana III Sobieskiego dla Bractwa Strzeleckiego
w Koźminie z !6 marca 1690 roku z królewską wielką pieczęcią.
      - Ustawy dla Bractwa wydane przez Aleksandra Przyjemskiego z 1 czerwca
 1691 roku. Do druku przygotował Michał Pietrowski
 8. Biografie: Daniel Szczepaniak, Stanislaus Graf von Kalckreuth (1821 – 1894)

54 numer „Szkiców Koźmińskich” można nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przy Starym Rynku.