logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na  II sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 16 grudnia 2014r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z I sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014,

b)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku,

c)      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

d)     zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad II sesji.