logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast /M.P. z 2014 r. poz. 789/  oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., podaje się do publicznej wiadomości
informacje o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim, powołanej postanowieniem nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:

I.    SKŁAD KOMISJI:
1.    Eugeniusz Zbigniew Walczak  Przewodniczący Komisji
2.    Lesław Kapciński  Zastępca Przewodniczącego Komisji
      Członkowie:
3.    Grażyna Agnieszka Cholewińska-Tacka
4.    Jolanta Maria Cyunczyk
5.    Łukasz Maciejewski
6.    Maria Maćkowiak
7.    Irena Serek

II.    SIEDZIBA KOMISJI:
Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 11, pokój nr 27, tel. 62 7216130 , fax 62 7216756.

III.    DYŻURY:
Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń:
1/    list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim pełnione są od dnia 1 października 2014 r. do dnia 6 października 2014 r. w dni robocze /poniedziałek-piątek/ w godzinach od 13.00 do 15.00, a w dniu 7 października 2014 r. w godzinach od 9.00 do 24.00;
2/  kandydatów na burmistrza miasta i gminy Koźmin Wielkopolski pełnione są od dnia 1 października 2014 r. do dnia 16 października 2014 r. w dni robocze /poniedziałek-piątek/ w godzinach od 14.00 do 15.00, a w dniu 17 października 2014 r. w godzinach od 13.00 do 24.00. 

Druki  zgłoszeń można  otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,  biuro nr 10.   
   
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Koźminie Wielkopolskim


/-/ Eugeniusz Walczak