logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W okresie od 1 do 31 października 2014 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy zostanie przeprowadzone kolejne badanie ankietowe, dotyczące jakości obsługi. Obowiązek corocznego przeprowadzania takich badań wynika z posiadania certyfikatu, potwierdzającego realizację zadań zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Osoby korzystające na przestrzeni tego miesiąca z usług Urzędu zostaną poproszone o wypełnienie dwustronicowej, anonimowej ankiety.

Pierwszy punkt ankiety będzie polegał na wskazaniu stopnia zadowolenia klienta z poszczególnych cech działania Urzędu. Cechy te to m.in.: szybkość załatwiania spraw, uprzejmość urzędnika i jego zainteresowanie problemem mieszkańca, udzielanie informacji przez urzędnika i jego pomoc przy wypełnianiu dokumentów, dostępność miejsc, gdzie można wypełnić formularze oraz odpowiednie godziny pracy Urzędu.

Kolejny punkt ankiety sprowadza się do wyboru przez badanego trzech jego zdaniem najważniejszych cech. W punkcie trzecim ankietowany będzie mógł dokonać oceny zmian w załatwianiu spraw administracyjnych, jakie zaszły w ciągu ostatniego roku. Punkt ten daje możliwość ocenienia,                 czy jakość usług poprawiła się, pogorszyła się, czy też pozostała bez zmian. W ostatnim punkcie zwrócimy się o ewentualne informacje, uwagi dotyczące pracy Urzędu.

Urna do ankiet będzie umieszczona w Punkcie Informacyjnym Urzędu. Materiał zebrany dzięki wypełnionym przez Państwa ankietom zostanie poddany analizie i będzie podstawą działań zmierzających do dalszego usprawnienia obsługi w Urzędzie.

Osobom, które zgodzą się wypełnić ankietę, z góry dziękujemy.

Data publikacji 9.09.2014r.