logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"
w Koźminie Wlkp. wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: