logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63 – 720 Koźmin Wlkp. sprzeda samochód ciężarowy MAN 18.222 typ – MO5 , specjalistyczny z układem hydraulicznym do załadunku i wyładunku kontenerów, rok produkcji – 1995.
Samochód jest zarejestrowany, posiada badania techniczne ważne do 21.02.2015 r.
Samochód można oglądać w dni powszednie w godz. 700- 1500, na terenie oczyszczalni ścieków, ul. Południowa, 63-720 Koźmin Wlkp.

Cena wywoławcza: 17250 zł netto.

Oferta kupna powinna zawierać: pełne dane kupującego oraz proponowaną cenę zakupu netto.

Oferty kupna należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup samochodu MAN”.
Miejsce składania ofert: Siedziba KUK Sp. z o.o., ul. Floriańska 21,63-720 Koźmin Wlkp.
Termin składania ofert: 09.06.2014 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert: 09.06.2014 r. o godz. 12.30
Kontakt z oferentami: Paweł Flejsierowicz, tel. 62 721 94 80, 501 035 210
KUK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, bez podania przyczyn.

Data publikacji 15.05.2014r.