logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 16 maja 2014r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej  przy ul.Przyjemskich 9.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów XXXIX i XL sesji.

3.        Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014,

b)      obciążenia nieruchomości,

c)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków,

d)     zbycia nieruchomości (2 projekty uchwał).

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad XLI sesji.