logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
6 czerwca, podczas Dni Koźmina, będziemy świętować jubileusz 10 –lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji młodzież i dzieci z koźmińskich szkół przejdą ulicami miasta w barwnym korowodzie państw Unii Europejskiej. Na scenie odbędzie się prezentacja kultury, języka i obyczajów krajów unijnych, którą przygotują uczniowie placówek oświatowych z terenu miasta i gminy.

Organizatorami obchodów są Urząd Miasta i Gminy, Gminny Zespół Instytucji Kultury oraz  placówki oświatowe w terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

W ramach obchodów, w maju na stronie internetowej Urzędu, a także w „Echu Koźmina Wlkp. i „Gońcu Koźmińskim” zostanie zamieszczony opis i foto inwestycji gminnych, dotowanych z UE. Mieszkańcy w głosowaniu wybiorą najważniejszą dla miasta inwestycję unijną.

Główne uroczystości odbędą się 6 czerwca. Rozpocznie je barwny korowód państw UE ulicami miasta. Następnie na scenie dzieci i młodzież będą prezentować wybrane kraje Unii Europejskiej. Prezentacje będą przeplatane występami laureatów PRZEGLĄDU „KOŹMIŃSKI TALENT 2014” i Krotoszyńskich Talentów. Podczas tej imprezy  ogłosimy wyniki plebiscytu na najważniejszą inwestycję unijną w gminie.

28 kwietnia w sali sesyjnej UMiG odbyło się uroczyste losowanie państw UE. Przedstawiciele 11 placówek oświatowych losowali kraje, które będą prezentować podczas imprezy jubileuszowej.

Oto wyniki losowania:

SP Nr 1 – Hiszpania, Dania, Cypr
SP NR 3 – Włochy, Szwecja, Malta
SP Borzęcice – Węgry, Belgia
ZSP Borzęciczki – Wielka Brytania, Irlandia
SP Stara Obra – Grecja, Bulgaria
SP Mokronos – Niemcy, Luksemburg
Przedszkole „Parkowe Skrzaty” – Polska, Słowenia
Gimnazjum – Holandia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Borzęciczkach – Francja, Finlandia
I LO – Czechy, Łotwa
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych – Austria, Portugalia, Estonia, Litwa.


Za organizację imprezy z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do UE odpowiada grupa koordynatorów w składzie: Ilona Michalak (ZSP w Borzęciczkach), Dorota Krawczyk (SP w Starej Obrze), Monika Kieliba (SP w Mokronosie), Beata Adamiak (SP Nr 3), Maria Dąbrowska ( Przedszkole „Parkowe Skrzaty), Bożena Zydorek i Robert Idkowiak ( Gimnazjum),  Lucyna Radojewska – Felczak ( I LO ) Zbigniew Romała (ZSP), Maria Mazurowska (SP Nr 1 ), Magdalena Fabich – Bonzyło (SP w Borzęcicach), Joanna Rychlik i Renata Nowakowska  (SOSW W Borzęciczkach), Agnieszka Flejsierowicz (UMiG).

Data publikacji 30.04.2014r.