logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  uprzejmie informują, że na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. SITR Kalisz organizuje szkolenia uzupełniające ( dla tych osób,  którym w tym roku mija 5 letni termin ważności zaświadczenia)  w zakresie stosowania środków ochrony roślin  sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin ( Dz. U. z 2013 r., poz.455 )  w następujących terminach:

•    28 stycznia 2014 r.     -    sala wiejska Borzęcice
•    29 stycznia 2014 r.        -    sala wiejska Borzęcice
•    30 stycznia 2014 r.        -    sala wiejska w Gościejewie
•    04 lutego 2014 r.        -    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

Ponadto odbędą się szkolenia w innych miejscach powiatu krotoszyńskiego:

•    05 lutego 2014 r.        -    sala wiejska w Lutogniewie
•    11 lutego 2014 r.         -    sala wiejska w Bożacinie

Początek szkoleń o godz. 10:00.
Odpłatność  -  100 zł od osoby.

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informowali na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy!