logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

W piątek, 5 października w urzędzie odbyła się narada sołtysów. W związku z kończącą się kadencją burmistrz Maciej Bratborski podziękował sołtysom za pracę i zaangażowanie społeczne. Jarosław Ratajczak poinformował sołtysów o planowanych od 1 stycznia 2019r. zmianach w systemie gospodarowania odpadów.

 

 Na ostatniej w tej kadencji, naradzie sołtysów, oprócz podsumowania i podziękowań, tematem przewodnim były planowane od nowego roku zmiany w gospodarce śmieciowej.

 

 

Od 1 stycznia na terenie gminy Koźmin Wielkopolski mieszkańcy gminy, którzy zadeklarował prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów będą zobowiązani do wyodrębniania  popiołu. Popiół będzie składowany w oddzielnych pojemnikach, które mieszkańcy otrzymają nieodpłatnie w użyczenie. Popiół będzie odbierany spod posesji na terenie miasta i wsi sezonowo w okresie od października do kwietnia, raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym od 2019 roku. Jak wyjaśnił burmistrz Maciej Bratborski wyodrębnianie frakcji popiołu z odpadów komunalnych ma uzasadnienie ekonomiczne. Cena za wysegregowany popiół jest bowiem  niższa, niż za zmieszane odpady komunalne, których - dzięki segregacji „u źródła’ – będzie mniej.


 

2018-10-08

Tekst i foto: UMiG