logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
7 stycznia w sali sesyjnej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z sołtysami. Maciej Bratborski podsumował miniony rok i przedstawił sołtysom plany budżetowe na 2016r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu omówił plany związane ze współzawodnictwem sołectw w 2016r., a skarbnik Andrzej Serek przypomniał zasady rozliczania funduszu sołeckiego. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Jarosław Ratajczak i sekretarz Irena Maroszek.


Burmistrz Maciej Bratborski złożył sołtysom, a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom życzenia na nowy 2016r., a  następnie omówił najważniejsze założenia Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. Tradycyjnie już burmistrz poprosił o pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek gminnych. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Sławomir Gruchała  podziękował sołtysom za udział w ubiegłorocznym współzawodnictwie sołectw. Zaprosił sołtysów do dyskusji na temat tego, jak powinna wyglądać rywalizacja w bieżącym roku.  Dyrektor poinformował również, że  trwa plebiscyty na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszą drużynę sportową z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi podczas gali sportu, która odbędzie się 13 stycznia.

Informację na temat zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego przedstawił Skarbnik Gminy. Skarbnik przypomniał sołtysom, że od 2014r. dwie wioski mogą realizować jedno zadanie w ramach wspólnych środków. 

Ponadto sołtysi dyskutowali nad kwestią opłat za odpady komunalne, rywalizacją sportową sołectw, wycinką krzewów przy drogach itp.


Data publikacji 8.01.2016r.
Tekst i foto: af