logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
To był wyjątkowy dzień w  „Trójce”. W Szkole Podstawowej nr 3  im. Kornela Makuszyńskiego 22 października miało miejsce niezwykłe wydarzenie- ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym składały je trzy  pierwsze  klasy  pod opieką: Kamili Kieliby, Ewy Szymczak i Danuty Wawrzyniak. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się kilka tygodni, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami.

Do sali gimnastycznej przybyli uczniowie, rodzice, dziadkowie , dyrekcja i nauczyciele.

Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje talenty i umiejętności w części artystycznej. Dzieci głośno i z uśmiechem na twarzach recytowały wiersze, śpiewały piosenki i odpowiadały na pytania.

Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Doniosłość  i powagę całej uroczystości  podkreślił sztandar, wspólne odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkoły oraz kolorowa dekoracja. Najważniejszym jednak momentem dla dzieci było uroczyste pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem, którego dokonała wicedyrektor Iwona Domańska.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali z rąk wychowawców pamiątkowe dyplomy, upominki, które ufundowała dla nich Rada Rodziców. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych i wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości serdecznie dziękujemy.

Data publikacji 27.10.2015

Tekst : SP NR 3
Foto: Tomasz Piejko