logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W dniach 13 - 15 października 2015 r. w godzinach 600 - 1900 (termin zapasowy 16 października) odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena): dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.