logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
25 września Szkoła Podstawowa Nr 3 wzięła udział w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia Dzień ten przebiegał pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Przygotowania do świętowania zaczęły się od początku września. Podczas zajęć kółka matematycznego dla uczniów klas piątych przygotowywano plakaty, certyfikaty oraz losy na egzamin ustny i pisemny. Wspólnie ustalono program obchodów. Na szkolnych korytarzach pojawiły się zadania związane z tabliczką mnożenia. Uczniowie spacerując po nich brali udział m. in. w zabawie „Matematyczne spacery” oraz „Hasło dnia”. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych utrwalano tabliczkę mnożenia wykorzystując m. in. specjalne karty do gry, Piramidy matematyczne z tabliczką mnożenia, Pusy oraz rozwiązując zadania interaktywne zamieszczone w Matlandii i na stronie Matematyczne Zoo. Członkowie kółka musieli przystąpić do egzaminu  z tabliczki mnożenia. Ci, którzy zdali go pomyślnie zostali przydzieleni jako eksperci.

W piątek, przed rozpoczęciem lekcji dyrektor Arleta Szkudlarek otwarła uroczyście obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Następnie uczniowie z klas IV – VI przystąpili do egzaminu na lekcjach matematyki. Chętni byli też uczniowie z klasy III a, którzy sprawdzili stan swojej wiedzy. Ponadto uczniowie podczas zajęć lekcyjnych korzystali ze strony Matematycznego Zoo, aby rozegrać mecz z innymi zawodnikami z Polski. Eksperci i asystenci chodzili po szkole i przepytywali  dorosłych z tabliczki mnożenia. Odwiedzili gabinet dyrektora, sekretariat, bibliotekę, pokój nauczycielski, bibliotekę i stołówkę szkolną. Egzaminy przeprowadzono również na szkolnych korytarzach,  boisku i ulicach naszego miasta. Uczniowie udali się również do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Macieja Bratborskiego.  Egzaminy nadzorowały nauczyciele matematyki: Alicja Gawrońska i Jolanta Ratajczyk.

Rozdano łącznie 241 legitymacji MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). Cieszymy się, że tyle osób przystąpiło do egzaminu i zdało go. Była to okazja do przypomnienia sobie przez dorosłych i dzieci tabliczki mnożenia.

Data publikacji:
5.10.2015r.
Tekst i foto: Alicja Gawrońska