logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W niedzielę,  30 sierpnia, odbyła się XV Akcja Poboru Krwi w Koźminie Wlkp. Jubileuszowa zbiórka krwi okazała się rekordowa – krew oddało 102 dawców.  W tej grupie znalazło się 16 osób, które krew oddały po raz pierwszy . Pobrano 45,5 litrów bezcennego leku. Tradycyjnie już punkt poboru krwi zorganizowano w Klubie Seniora przy ul. Stęszewskiego 1. Rejestracja dawców rozpoczęła się o godz. 9.30, a zakończyła o 13.30. Chętni do  oddania tego bezcennego  leku gromadzili się już przed godz. 9.00. Zarejestrowało  się 111 osób, jednak po wstępnych badaniach przeprowadzonych przez lekarzy, 9 osób ze względów zdrowotnych nie mogło w tym dniu oddać krwi.

-Dziękuję wszystkim dawcom, którzy ofiarowali najcenniejszy dar- dar życia. Dziękuję druhom z OSP Koźmin Wlkp., Kaniew i Wałków oraz harcerzom z koźmińskiego hufca za udział w akcji. – mówi z zadowoleniem Wiesław Głuszek, główny organizator  koźmińskich akcji zbiórki krwi. – Serdecznie podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wspomogli organizację tego przedsięwzięcia i sponsorom.  

Lista osób, którym należą się słowa wdzięczności jest długa: kapłani parafii miasta i gminy Koźmin Wlkp.  oraz Gazeta Krotoszyńska i TV PROART za rozpropagowanie akcji, pracownice Klubu Seniora  oraz niezawodne członkinie Zarządu klubu HDK za pomoc organizacyjną, pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i OT w Krotoszynie za wspaniałą rodzinną atmosferę podczas poboru krwi.


Tradycyjnie już podczas akcji była promowana kampania  „Bezpieczny przejazd” przez  Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., w której uczestniczyli funkcjonariusze posterunku SOK w Jarocinie. W promocję tego przedsięwzięcia włączyli się także młodzi wolontariusze: Wiola, Ola, Marysia, Maja i Filip  oraz  druhowie  z OSP Koźmin Wlkp.
 


Redakcja „Gazety Krotoszyńskiej” ufundowała puchar dla OSP Koźmin Wielkopolski za udział i pomoc w organizacji wszystkich 15 akcji poboru krwi w Koźminie Wlkp., który na ręce Naczelnika OSP Mariusza Błaszczyka wręczyła redaktor Farida Leśniewska.

Tradycyjnie już wszyscy dawcy otrzymali upominki, ufundowane przez sponsorów.   


XV Akcja Poboru Krwi współfinansowana była ze środków otwartego konkursu ofert Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.


Lista fundatorów nagród i upominków na XV Akcję Poboru Krwi


1.    Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
2.    Starostwo Krotoszyn,
3.    Państwo Lidia i Zbigniew Kwaśnik z Koźmina Wielkopolskiego,
4.    PPH „Henmar” Henryk Stawowy Koźmin Wielkopolski,
5.    Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek Koźmin Wielkopolski,
6.    Zakład Ślusarski Teresa Szyszka Sapieżyn
7.    Centrum Budowlane STOLMAT Koźmin Wielkopolski,
8.    Przewodniczący Rady Miejskiej –  Justyn  Zaradniak,
9.    PPHU Zbigniew Szyszka Koźmin Wielkopolski,
10.    Pani Krystyna Łybacka – Poseł Parlamentu Europejskiego,
11.    Państwo  Hanna i Piotr Błaszczyk Gorzów Wielkopolski,
12.    KKS Lech Poznań,
13.    Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP Warszawa,
14.    Kiosk Wielobranżowy „Oliwia” Grażyna  Cholewińska-Tacka  Koźmin Wielkopolski,
15.    PHU Emilia Sierszulska Koźmin Wielkopolski,
16.     „DOMPOL” Monika Kowalczyk Koźmin Wielkopolski,
17.    Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Krotoszyn,
18.    Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,
19.    „AUTOZBYT” Krystyna Wujec Koźmin Wielkopolski,
20.    Nasycalnia Podkładów S.A. Koźmin Wielkopolski,
21.    Bank Spółdzielczy Jarocin Oddział Koźmin Wielkopolski,
22.    Pizzeria La Strada Koźmin Wielkopolski,
23.    PPHU „ADPAL” Koźmin Wielkopolski,
24.    Redakcja Gazety Krotoszyńskiej.

Data publikacji 31.08.2015
Tekst i foto: HDK Koźmin Wlkp.