logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Zapraszamy na XI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 31 sierpnia 2015r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej przy ul.Przyjemskich 9.
Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołu z X sesji.

3.        Informacja Starosty Krotoszyńskiego na temat I Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031,

b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015,

c)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

d)     powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,

e)      zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,

f)       utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XI sesji.

Data publikacji
20.08.2015