logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
28 maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się kolejna – XII edycja Miejsko-Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Szkół Podstawowych, organizowana corocznie przez „Trójkę”. Uczniowie klas piątych i szóstych sprawdzili swoje umiejętności w zakresie gramatyki, słownictwa, wiedzy o kulturze oraz rozumienia tekstu pisanego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie wyłonieni w trakcie eliminacji wewnątrzszkolnych; odznaczający się ogromną wiedzą w zakresie języka obcego. Reprezentowali oni następujące szkoły: Szkołę Podstawową z Mokronosa, Borzęciczek, Borzęcic, ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. Wszystkich uczestników było ogółem 24. Członkami jury byli opiekunowie z poszczególnych szkół; wraz ze szkolnymi koordynatorkami konkursu: Magdaleną Fabich-Bondzyło i Joanną Garlińską. Testy przygotowali nauczyciele języka angielskiego uczący w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

Po intensywnym wysiłku umysłowym uczestnicy mogli się posilić i zrelaksować - spędzając czas w kawiarence i oczekując na wyniki swojej pracy – podsumowane przez komisję konkursową. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez wydawnictwa językowe oraz dyplomy. Ponadto, wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Wyniki tegorocznej edycji przedstawiają się następująco:
- w kategorii klas piątych;
1 miejsce: Marcelina Krupa
2 miejsce: Mateusz Gorzelanny
3 miejsce: Szymon Gruszka
- w kategorii klas szóstych;
1 miejsce: Bartosz Skowroński
2 miejsce: Natalia Ptak
3 miejsce: Patrycja Grześkowiak

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom!

Tekst: SP3
Data publikacji 18.06.2015