logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
W niedzielę, 26 kwietnia w koźmińskim Klubie  Seniora odbyła się otwarta XIV akcja poboru krwi. Ogółem krew oddało 80 dawców.  13 chętnych, ze względów zdrowotnych nie mogło oddać krwi. Pobrano 36 litrów tego bezcennego leku.

Po raz kolejny do akcji włączyli się strażacy z OSP Koźmin Wlkp., Kaniew, Wałków  i Orla oraz Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Tradycyjnie już, dzięki hojności sponsorów, wszyscy krwiodawcy otrzymali upominki, które wręczyli Maciej Bratborski, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz Justyn Zaradniak, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Koźminie Wielkopolskim.

Głównym organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Pomoc w zorganizowaniu akcji okazało wiele osób w tym : kapłani parafii z miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz pracownice Klubu Seniora.
 
Podczas akcji  była promowana kolejna edycja  kampanii  „Bezpieczny przejazd” pod hasłem „Zatrzymaj się i żyj” przez  Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., w której uczestniczyli funkcjonariusze posterunku SOK w Jarocinie.

Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa   w Kaliszu i oddziału terenowego w Krotoszynie za wspaniałą rodzinną atmosferę podczas poboru krwi  – mówi Wiesław Głuszek, główny organizator.

XIV Akcja Poboru Krwi współfinansowana była ze środków otwartego konkursu ofert Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Lista fundatorów nagród i upominków

1.    Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
2.    Państwo Lidia i Zbigniew Kwaśnik z Koźmina Wielkopolskiego,
3.    PPH „Henmar” Henryk Stawowy Koźmin Wielkopolski,
4.    Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek Koźmin Wielkopolski,
5.    Centrum Budowlane STOLMAT Koźmin Wielkopolski,
6.    Przewodniczący Rady Miejskiej  Justyn Zaradniak,
7.    Starostwo Powiatowe Krotoszyn,
8.    Pani Krystyna Łybacka – Poseł Parlamentu Europejskiego,
9.    Państwo  Hanna i Piotr Błaszczyk Gorzów Wielkopolski,
10.    Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP Warszawa,
11.    Kiosk Wielobranżowy „Oliwia” Grażyna  Cholewińska-Tacka  Koźmin Wielkopolski,
12.    PHU Emilia Sierszulska Koźmin Wielkopolski,
13.    PW „BARTESKO” Koźmin Wielkopolski,
14.    „DOMPOL” Monika Kowalczyk Koźmin Wielkopolski,
15.    Cukiernia „Słodka Dziurka” Pani Teresy Romanowskiej Koźmin Wielkopolski,
16.    Sklep Odzieżowy Alina Robakowska Koźmin Wielkopolski,
17.    Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Krotoszyn,
18.    Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,
19.    „AUTOZBYT” Krystyna Wujec Koźmin Wielkopolski,
20.    Bank Spółdzielczy Jarocin Oddział Koźmin Wielkopolski,
21.    Pizzeria La Strada Koźmin Wielkopolski,
22.    PPHU „ADPAL” Koźmin Wielkopolski,
23.    Hurtownia „Chemzbyt” Urszula Kapcińska Koźmin Wielkopolski,
24.    Firma „MPS Styburscy” Koźmin Wielkopolski,
25.    Redakcja Gazety Krotoszyńskiej.

                 

Data publikacji 28.04.2015r.
Tekst i foto: KHDK w Koźminie Wlkp.