logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Na kanalizację i budowę drogi

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W tej edycji programu Polski Ład koźmiński magistrat złożył dwa wnioski i oba uzyskały akceptację. W sumie Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała 7,6 mln zł.

Przy wsparciu środków z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano budowę/modernizację kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej ( około 760 metrów). Celem inwestycji jest zmiana sposobu odprowadzania ścieków z w/w ulic do głównej sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków.

Modernizacja drogi Biały Dwór - Wyrębin to drugi projekt, na który Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała dofinansowanie. Inwestycja przewiduje poprawienie parametrów jakościowych drogi poprzez jej wyprofilowanie, położenie nowej warstwy asfaltu i wzmocnienie pobocza. Długość modernizowanego odcinka to około 5 km.

Tekst: UMiG