logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

11 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy UMiG w Koźminie Wielkopolskim świętował jubileusz 15-lecia działalności i Dni Honorowego Krwiodawstwa. Klub zawiązał się w 2008 roku i od momentu powstania z ogromnym zaangażowaniem propaguje ideę krwiodawstwa na Ziemi Koźmińskiej.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sali wiejskiej w Staniewie. Na swoją uroczystość krwiodawcy zaprosili burmistrza Macieja Bratborskiego i Justyna Zaradniaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, wspierających klub przy organizacji akcji poboru krwi w naszym mieście. Spotkanie prowadził inicjator, założyciel i prezes klubu HDK Wiesław Głuszek.

W swoim wystąpieniu prezes Wiesław Głuszek  przypomniał okoliczności powstania koźmińskego klubu i jego dorobek.

Przez piętnastoma laty, 28 lutego 2008 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy 20 dawców Ziemi Koźmińskiej spotkało się na zebraniu założycielskim, na którym jednogłośnie i za aprobatą burmistrza Macieja Bratborskiego podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim jako strukturę organizacyjną PCK. Od tego dnia stowarzyszenie bierze czynny udział w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa w naszej lokalnej społeczności.W okresie 15-letniej działalności klub zorganizował 30 otwartych akcji poboru krwi, w których krew oddało 1747 dawców i zebrano 786 litrów  bezcennego leku. Do akcji włączali się strażacy z OSP: Koźmin Wlkp., Wałków, Kaniew, Czarny Sad, Orla, Borzęciczki oraz harcerze z koźmińskiego Hufca.

-To wspaniałe rezultaty naszej działalności osiągnięte przez 15 lat, a liczby świadczą o prawidłowej realizacji założonych przez nasz klub celów. Te wspaniałe wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie honorowi dawcy i ich bezinteresowna chęć niesienia pomocy. Wyrazy wdzięczności podziękowania kieruję do wszystkich ofiarodawców, którzy wspierają naszą działalność Jednak największymi ofiarodawcami są sami krwiodawcy, gdyż to oni ofiarowują największy dar – dar życia - powiedział Wiesław Głuszek.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia Honorowych Dawców Krwi, odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, a także medale okolicznościowe.

 

Tekst i foto: AFUMiG