logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w związku z przeprowadzoną przez Starostę Krotoszyńskiego aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, systematycznie zbierane są od Podatników informacje o powierzchni i rodzaju użytków gruntowych, powierzchni użytkowej budynków, wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z powyższym Mieszkańcy są proszeni do urzędu celem wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. Druki sukcesywnie są wysyłane Mieszkańcom miasta i gminy.

Proszę o dokonanie aktualnych pomiarów powierzchni użytkowej posiadanych budynków na wszystkich kondygnacjach oraz wypełnienie, podpisanie i zwrot doręczonych druków w wyznaczonym terminie. Podatnikom z terenu gminy, którzy nie złożyli Informacji, odpowiednie druki dostarczą sołtysi.
Podatnikom z terenu miasta, którzy nie złożyli Informacji, druki zostaną doręczone przez Pocztę.
Do druków załączone zostanie wyjaśnienie sposobu obliczania powierzchni użytkowej posiadanych budynków w zależności od wysokości ścian pomieszczeń mierzonej w świetle.

Jeżeli Podatnik będzie chciał wcześniej dokonać aktualizacji zgłoszonych powierzchni lub wartości budowli, może pobrać odpowiednie druki w Urzędzie (biuro nr 2; tel. 62 72 19 329) lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,207,zaswiadczenie-o-figurowaniu-w-ewidencji-podatkow

Tekst: Bogumiła Drabik