logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie gminy Koźmin Wielkopolski jest realizowane Badanie budżetu czasu ludności (BCL). Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2023,oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Tekst: Urząd Statystyczny