logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Przypominamy, że 15 lutego 2024 r. upływa termin składania deklaracji oraz płatności I raty podatku od środków transportowych za 2024 r. Podatkiem, zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023 r. poz. 70) objęte są:

  • samochody ciężarowe powyżej 3,5 t.,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t.,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.

 

Podatek jest płatny bez wezwania na konto:

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
PKO BP O/Koźmin Wielkopolski
Nr 72-1020-2267-0000-4402-0004-2374

lub kartą/blikiem w biurze nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przy ul. Stary Rynek 11

w godzinach od 8:00 do 15:00.

Do pobrania:

Deklaracja DT-1

Załącznik DT-1A

Uchwała Rady Miejskiej NR LXI.418.2023 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych