logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
tło urna i ręka wrzuca kartkę do głosowania

POSTANOWIENIE NR 97/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU II z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koźmin Wielkopolski na stałe obwody głosowania.

fot: Freepik