logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
napis "kwalifikacja wojskowa", zielone tło, żołnierz, za nim biało- czerwone tło

Przypominamy, że w dniach od 4 do 22 marca 2024r. na terenie powiatu krotoszyńskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisję Lekarską zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 2005 oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywane są również kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych).

Mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski przed Powiatową Komisję Lekarską będą wzywani w dniach 13 - 18 marca br. Komisja będzie pracować w Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 11.

https://www.poznan.uw.gov.pl/obwieszczenia/obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji