logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 8.02.2024 r. do 29.02.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki  nr 1355/69 i 1355/73 o łącznej pow. 0,3229 ha położone w m. Koźmin Wielkopolski.

Tekst: JKUMiG