logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Informujemy, że punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w Klubie Seniora przy ul. Stęszewskiego 2. Na spotkanie można się umówić dzwoniąc pod numer telefonu 780 783 087.
 

Punkt będzie czynny :

  • 9 i 23 kwietnia w godzinach 15:00 – 19:00
  • 2, 16 i 30 kwietnia w godzinach 9:00 – 13:00

 

Porady dla mieszkańców są bezpłatne, gdyż działalność punktu konsultacyjnego jest finansowana ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

MWUMiG