logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

II sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim odbędzie się 17 maja 2024 r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, przy ul. Boreckiej  23.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej,

b) powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,

c) powołania Komisji Rewizyjnej,

d) wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad II sesji.

 

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej:

http://www.sesjakozminwlkp.pl/