logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 

Szczegółowe informacje: