logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

24 czerwca została podpisana umowa na realizację dwóch inwestycji. Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała blisko 290 tys. zł dofinasowania na realizację dwóch zadań w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowane zostaną zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Góreczkach” i „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem kotła elektrycznego i osprzętu dla świetlicy wiejskiej w Góreczkach” dzięki którym powstanie obiekt umożliwiający wspólne spędzenie wolnego czasu oraz integrację lokalnej społeczności ponadto zastosowanie odnawialnych źródeł energii ograniczy koszty utrzymania obiektu. Nabór wniosków przeprowadziło Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią”.

Tekst i foto: UMWW