logo kozmin
Unia EuropejskaElektroniczna Skrzynka PodawczaBiuletyn Informacji Publicznej

Ukazał się 73.numer „Szkiców  Koźmińskich” . W numerze zamieszczono następujące artykuły:

 1. Magdalena Dąbrowska, Pieśni ofiarowane Janowi Kazimierzowi Sapieże i Ludwice Opalińskiej
 2. Jerzy Ziółkowski, Pieniądze zastępcze Koźmina i powiatu koźmińskiego w latach 1914 -1919
 3. Michał Pietrowski, Renowacja ołtarza Matki Boskiej w koźmińskiej farze w 2023 r. Nowe zaskakujące odkrycia dotyczące obrazu Matki Boskiej
 4. Władysław Kręgielski, Rzeka Orla i jej dopływy
 5. Bolesław Kasprzak, Kalendarium ważniejszych wydarzeń Mieście i Gminie Koźmin Wlkp. w 2023 roku.
 6. Skąd pochodzi nazwa „Żolki”, Przygotował: Władysław Kręgielski
 7. Nowe wydawnictwa o Koźminie Wielkopolskim
  • Daniel Szczepaniak, ,,Koźmin Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1894-1918.” Wydanie drugie poszerzone. Urząd MiG w Koźminie Wlkp. 2023. Opr. Maria Lewandowicz
  • Donata Maria Dominik-Stawicka, Bartosz rycerz Wielkiej Polski, Wydawnictwo Avalon-Kraków 2023, Zilustrował Kazimierz Wasilewski, Opr. Michał Pietrowski
  • Michał Pietrowski, Muzeum Ziemi Koźmińskiej. W 35.rocznicę otwarcia. Koźmin Wielkopolski 2024. Opr. Maria Lewandowicz
 8. . Andrzej Joachimiak, Z życia Towarzystwa Miłośników Kożmina Wlkp. – II półrocze 2023 roku.
 9. Jubileusz 35-lecia Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Redakcja „Szkiców Koźmińskich”
 10. Michał Pietrowski, Wystawa – „(Nie)obecni, historia koźmińskich Żydów”
 11. Biografie: Daniel Szczepaniak, Aleksy Gałązka (1915-1946
 12. Z żałobnej karty: Michał Pietrowski, Dr hab. prof. IWNiRZ Henryk Burczyk (1927 – 2022)

Szkice do nabycia w Bibliotece Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej 2a.